Ime i prezime djeteta:
Datum rođenja:
Naziv škole/vrtića:
Ime i prezime majke ili oca:
Kontakt mobitel/telefon:
E-mail adresa:
Molimo odaberite šest od devetnaest ponuđenih aktivnosti (po pripritetu) u kojima dijete želi sudjelovati tijekom boravka u kampu! Ovisno o interesu svako dijete će biti upisano na četiri aktivnosti. *Ukoliko ste odabrali biciklizam potrebno je osigurati vlastiti bicikl. Polaznici na lokaciji 'Mladost' uključeni su u aktivnost 'Hokej na travi' kao primarnu aktivnost. Aktivnosti judo i stolni tenis nisu u ponudi na lokaciji Mladost.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com